Müügi- ja tagastustingimused

Müügi- ja tagastustingimused

1. Üldtingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe www.moh.ee (“E-pood”) omaniku MÖH Disain OÜ (“Veebipood”), registrikood 14299221, vahel.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.moh.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.2. Hinnad

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda ja valida endale sobiv.

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

2.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.moh.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks vali veebipoest sobiv toode ja vajuta nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel on näha ka saatmiskulud ja kokku summa.

3.2 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed - nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve läheb firmale), saatmise aadress ja telefon. Lisaks saab soovi korral lisada märkmeid kohaletoimetamise kohta (nt pakiautomaadi puhul eelistatud asukoht). Klient on kohustatud kontrollima üle tasumise ja kohaletoimetamise info, kuna see, et Tooted jõuaksid Kliendini kiiresti ja probleemide vabalt sõltub Kliendi poolt esitatud informatsiooni korrektsusest.

3.3 E-poes saab tasuda krediitkaardiga (Visa, Mastercard) ja pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, COOP Pank, Pocopay). Toote eest on võimalik tasuda ka ülekandega (arve alusel). Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast. Arveldamise valuuta on Euro.

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.4. Toote kohaletoimetamine

4.1 Toode pannakse teele pärast makse laekumist Veebipoe arveldusarvele.

4.2 Veebipood toimetab Toote Kliendini lihtpostiga, tähitud postiga, Omniva pakiautomaadi või Itella SmartPOST teenusega. Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud ning annab teada paki jälgimiskoodi (v.a lihtkirja puhul).

4.3 Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega paar tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võta Veebipoega ühendust e-posti aadressil info@moh.ee.

4.4 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.5. Toote tagastamine

5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadressil info@moh.ee.

5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

5.4 Kui Tootel esineb defekte, on Klient kohustatud kontakteeruma Veebipoega esimesel võimalusel selleks, et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

5.5 MÖH Disain OÜ tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast.

Kaebusesse märgi:

* Enda nimi ja kontaktandmed
* Kaebuse esitamise kuupäev
* Toote puudus
* MÖH Disain OÜ-le esitatav nõue
* Lisa ostu sooritamist tõendav tellimuse number.

5.6 MÖH Disain OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul. Tarbijakaitseseaduse leiad siit.

5.7 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

5.8 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.


6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust.

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.

7.3 Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.

7.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

7.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

7.6 Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

7.7 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

8.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

8.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.9. Kohaldatav õigus

9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

9.2 Kõik vaidlused kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.


10. Privaatsuspoliitika

10.1 Isikuandmete vastutav töötleja on MÖH Disain OÜ (reg. 14299221)

10.2 Isikuandmed on ennekõike vajalikud kliendi tellimuste täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ehk lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kuid ka meie raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

10.4 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, maksumus, kliendi andmed) kasutame ülevaadete koostamiseks ja müügistatistika tegemiseks, et analüüsida klientide ostukäitumist, eelistusi jms.

10. 5 Makseinfot kasutame ka juhul, kui tekib vajadus kliendile või maksjale raha tagastada.

10. 6 Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit töödeldakse selleks, et lahendada tellimuste või kaupadega seonduvaid küsimusi.

10. 7 MÖH Disain OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, MÖH Disain OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

10. 8 Selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut edastame isikuandmeid ka enda koostööpartneritele, keda enda tegevuses kasutame, sh 
   10.8.1  Maksete töötlemiseks edastame makse info (maksja nimi, isiku- või registrikood, konto number, summa, selgitus, viitenumber jm) pangalingi kaudu vastava teenuse pakkujale, kelleks täna on Maksekeskus AS.
   10.8.2 Kauba kättetoimetamiseks edastame kliendi ja/või saaja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress) kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
   10.8.3 Vajadusel võime edastada andmeid ka õigusteenuse osutajatele.

10.9 Isikuandmeid võime edastada enda koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, sh
   10.9.1 Raamatupidamiskohustuste täitmiseks edastame isikuandmeid vastava(te)le teenusepakkuja(te)le.

10.10 Hoiame isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.  

10.11 Isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega seotud kohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja meie privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.