Privaatsuspoliitika

1.1 Isikuandmete vastutav töötleja on MÖH Disain OÜ (reg. 14299221)

1.2 Isikuandmed on ennekõike vajalikud kliendi tellimuste täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ehk lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kuid ka meie raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

1.3 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, maksumus, kliendi andmed) kasutame ülevaadete koostamiseks ja müügistatistika tegemiseks, et analüüsida klientide ostukäitumist, eelistusi jms.

1.4 Makseinfot kasutame ka juhul, kui tekib vajadus kliendile või maksjale raha tagastada.

1.5 Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit töödeldakse selleks, et lahendada tellimuste või kaupadega seonduvaid küsimusi.

1.6 MÖH Disain OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, MÖH Disain OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1.7 Selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut edastame isikuandmeid ka enda koostööpartneritele, keda enda tegevuses kasutame, sh
   1.7.1  Maksete töötlemiseks edastame makse info (maksja nimi, isiku- või registrikood, konto number, summa, selgitus, viitenumber jm) pangalingi kaudu vastava teenuse pakkujale, kelleks täna on Maksekeskus AS.
   1.7.2 Kauba kättetoimetamiseks edastame kliendi ja/või saaja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress) kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
   1.7.3 Vajadusel võime edastada andmeid ka õigusteenuse osutajatele.

1.8 Isikuandmeid võime edastada enda koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, sh
   1.8.1 Raamatupidamiskohustuste täitmiseks edastame isikuandmeid vastava(te)le teenusepakkuja(te)le.

1.9 Hoiame isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.  

1.10 Isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega seotud kohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja meie privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.